Panelové domy


V celé ČR bylo v minulosti postaveno více než 1 250 000 bytových jednotek v systémech typizovaných panelových soustav. Z našich průzkumů a zkušeností vyplývá, že okna všech soustav vykazují shodný stupeň narušení povětrnostními vlivy, bez ohledu na jejich stáří. Většina oken je, především kvůli nulové údržbě, na hranici své životnosti a nelze očekávat, že tyto povětrnostními vlivy nejvíce namáhané konstrukce stavby vydrží ještě dalších 20 let. A navíc, v okamžiku potřeby řešit energetickou náročnost těchto staveb nevyhoví stávající okna žádným požadavkům ČSN 730540.
Po více než 14 letech působení na trhu oken můžeme tvrdit, že plastová okna SULKO jsou špičkovým výrobkem ve svém oboru. Pro jejich výrobu používáme značkový profilový systém německé firmy REHAU, která se zabývá výrobou plastů více než 40 let. Profily firmy REHAU patří bezesporu mezi pět nejlepších a nejžádanějších v Evropě. Okna jsou konstruována na vícekomorovém principu (komora je prostor, který vytváří tepelnou izolaci) s použitím ocelových pozinkovaných výztuh.


7 důvodů proč okna SULKO


•    Systém SULKO určuje typ oken a způsob osazení v závislosti na typu domu, výšce podlaží a převládajícím směru větru.
•    Systém SULKO zaručuje dodržení ustanovení ČSN 730540 a to i v doporučených hodnotách (jistota dlouhodobého užitku).
•    SULKO HR+ výměna oken v nezatepleném ostění.
•    Systém SULKO nabízí suchou technologii výměny oken zaručující minimální nepořádek.
•    Systém SULKO zaručuje maximální rychlost výměny (1 bytová jednotka za 1 den).
•    Systém SULKO zaručuje optimální výměnu vzduchu v interiéru.
•    Systém SULKO, to jsou bohaté zkušenosti a vysoká profesionalita (BD, Svitavy - 5500 oken za 3 měsíce).

Firma SULKO používá pro panelové domy dva typy okenních profilů a dva způsoby osazení těchto profilů do ostění panelových domů v ucelených systémech oken, které splňují požadavky normy ČSN 730540:2005. Pro stanovení doporučeného profilového systému je stěžejní rozměr vnitřního ostění. Ten se nejlépe identifikuje podle způsobu osazení stávajícího okna.
V případě, že stávající okno je osazeno ve středové rovině zdiva nebo je vnitřní špaleta větší než 4,5 cm, jedná se o zalomení hluboké, doporučeným systémem je systém SULKO HR+. Tento systém lze úspěšně použít i u konstrukčních soustav s rovným ostěním. V případě, že stávající okno je osazeno na vnitřním líci zdiva nebo je jen velmi málo zapuštěno do stěny, jedná se o mělké zalomení ostění a doporučeným systémem je SULKO NR.