Doporučené systémy pro panelové domy:


OPTIMO     NOVINKA!


Společnost SULKO představuje novinku pod názvem OPTIMO primárně určenou především pro zákazníky hledající optimální spojení technických vlastností, moderního designu a výhodné ceny. Díky šestikomorovému systému OPTIMO se stavební hloubkou 86 mm získává toto řešení výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti. OPTIMO nabízí moderní a čistý tvar profilu, respektující moderní trendy, ale zároveň praktičnost. Ve své základní verzi obsahuje trojsklo, dvojitou izolaci a sofistikované kování s i.S. (inteligentním systémem) s minimálně jedním bezpečnostním bodem, v rozšířené verzi lze dosáhnout ochrany až se čtyřmi bezpečnostními body.


SULKO HR+

Pro systém oken SULKO HR+ používáme unikátní rám se stavební hloubkou 115 mm, který má, při použití doplňkové izolace uvnitř rámu, lepší součinitel prostupu tepla než běžné pěti- a šestikomorové profily. Při použití pětikomorového křídla se zasklením Ug = 1,1 Wm-2K-1 eliminujeme veškeré kritické povrchové teploty v oblasti okna. Vnitřní parapet se u tohoto provedení stává nedílnou součástí okna a v součinnosti s mechanicky připojenou lištou se silikonovým jazýčkem umožňuje provést výměnu oken suchou cestou bez nutnosti zednického zapravení, v jednom bytě za jeden den.

Systém oken SULKO HR+ umožňuje:

•    dodržení ČSN 730540:2005, a to i v doporučených hodnotách
•    výměnu oken v nezatepleném ostění
•    ukotvení okna mimo prostor sendviče
•    eliminaci veškerých zednických prací
•    difúzní uzávěru připojovací spáry


SULKO NR


Základem systému SULKO NR je použití kvalitního pětikomorového profilu REHAU a osazení okna do správné pozice vůči hlavní tepelně-izolační rovině panelu. Ve spojení se standardně dodávaným zasklením Ug = 1,1 Wm2/K a použitím mechanicky připevněné vnitřní obkladové lišty získáme dokonalý detail osazení okna do stavebního otvoru panelového domu. Veškeré práce jsou pak prováděny suchou cestou, bez nutnosti zednického zapravení, což umožní provést výměnu oken, v jednom bytě za jeden den.

Systém oken SULKO NR umožňuje:

•    dodržení ČSN 730540:2005, a to i v doporučených hodnotách
•    osazení okna tak, aby bylo možné zateplení venkovní špalety
•    eliminaci tepelných mostů na styku panel a rám okna
•    eliminaci veškerých zednických prací
•    difúzní uzávěru připojovací spáry

  * - U je hodnoceno dle české normy EN 673
Výměna vzduchu v systémech oken SULKO
Na rozdíl od běžných stavebních materiálů beton nepohlcuje vlhkost a neumí ji odvést do venkovního prostředí.
Výměna vzduchu je další nedílnou funkcí, kterou musí správně navržené okno umožňovat. Je třeba si uvědomit, že správně osazená okna jsou dokonale těsná a proto neumožňují žádnou výměnu vzduchu v místnostech. To vede k zvýšení vnitřní vzdušné vlhkosti a možnosti tvorby kondenzátu na chladných površích. Správnou větrací technikou může každý uživatel přispět k tomu, aby k výskytu kondenzace vody nedocházelo. V letním období je ideální otevřít okna dokořán, aby se dosáhlo maximální výměny vzduchu případně okno sklopit nebo použít mikroventilaci (čtvrtá poloha kliky).
V zimním období však jde o ztrátu energií a záleží na tom, aby ztráta byla co nejmenší. V tomto případě nelze předcházející způsoby větrání použít, protože dochází k dlouhodobým a velkým tepelným ztrátám, nehledě na silné prochlazování vnitřních konstrukcí navazujících na okno. Na toto ohrožení je pamatováno i v českých technických normách, které předepisují hygienicky nutnou výměnu vzduchu, nezávislou na vůli uživatele i při zavřeném okně.
Doporučovaným způsobem trvalého provětrávání je provedení spárové infiltrace těsněním, případně větrání na principu rekuperace u systémů oken SULKO HR+, kde dochází k minimálním tepelným ztrátám i při odtěsněném okně.


Infiltrační větrání


Již při výrobě má každé okno přidělenou pozici v panelovém domě. Na základě převládajících směrů větrů, výše podlaží a orientace daného okna nastaví pracovníci firmy SULKO přímo na stavbě tzv. infiltraci. Na základě výpočtu vloží na stranu křídla bezjazýčkové a na stranu rámu perforované těsnění. Tento systém umožňuje naladit množství vyměňovaného vzduchu přesně dle potřeb jednotlivých místností.


Rekuperační větrání


Novinkou v oboru otvorových výplní je systém tzv. rekuperace. Tento systém větrání bytů v panelových domech vyvinutý a patentovaný firmou REHAU využívá ztrátového tepla, které uniká rámem okna, k ohřátí čerstvého vzduchu. Tento již ohřátý vzduch proudí směrem dovnitř a zajišťuje větrání při minimálních tepelných ztrátách. Také toto řešení je závislé na konkrétních podmínkách bytu. Součástí systému je regulační klapka s prachovým a pylovým filtrem, která dovoluje uživateli měnit intenzitu výměny vzduchu v rozsahu od 40 do 100 % nutné hygienické výměny vzduchu v místnosti.